A veszprémi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1893. március 21.

VESZPREMIEY. REFORMÁLT EGYHÁZMEGYE 1893. évi márcz. hó 21. és aug hó 15—16. napjain VESZPRÉM M. VÁROSÁBAN TARTOTT rendkiviili és rendes közgyűlésének KB w KIADTA: V 1 IIÍOS KÁLYIÁV EGYH. M. EGYH. FŐJEGYZŐ. m PÁPÁN, 1893. AZ EV. KEF. FŐTANODA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAK.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék