A veszprémi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1943. augusztus 25.

A VESZPRÉMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1943. évi augusztus hó 25-én Veszprém városában tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: KOVÁCS LAJOS egyházmegyei lelkészi főjegyző. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1944.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék