A MTA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 4. KÖTET (1886-1887)

1886. – 1. szám: Emlékbeszéd Zsoldos Ignácz r. tag felett Tóth Lőrincz r. tagtól

A MAGVAU T BOMÁNYOR AKADÉMIA К J, H И N. Y T T A G J A I F 0 L 0 T T TART 0 T T EMLÉKBESZÉDEK. SZERKESZTI A FŐTITKÁR. IV. KÖT. — 1. SZÁM. • EMLÉKBESZÉD ZSOLDOS IGNÁCZ X M. T. AKADÉMIA KKNDBS TAGJA FÉÉKTT. TÓTH LÓRINCZ RKNDKS TAIiTÓI.. (OLVASTATOTT A M. T. AKADÉMIA 188«. MÁBCZ. 25-K1 ÖSSZES ÜLÉSÉN.) Ára 30 kr. BUDA FEST KIADJA A MAGVAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 188«.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék