A MTA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 12. KÖTET (1903-1905)

1903. – 1 . szám: Taine Hippolyte emlékezete Alexander Bernát lev. tagtól

/оо A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELHÚNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK. SZERKESZTI A FŐTITKÁR. XII. KÖTET. 1. SZÁM. TAINE HIPPOLYTE EMLÉKEZETE. ALEXANDER BERNÁT LEV. TAGTÓL. I i (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1903. február 23-án tartott összes ülésén.) Ára 60 fillér. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék