A MTA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 17. KÖTET (1914-1920)

1914. – 1. szám: Fabriczy Kornél tiszt. tag emlékezete Berzeviczy Albert tiszt. tagtól

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELHÚNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK. SZERKESZTI A FŐTITKÁR. XVII. KÖTET. 1. SZÁM. FA В RÍ CZ Y KORNÉL TISZT. TAG EMLÉKEZETE BERZEVICZY ALBERT TISZT. TAGTÓL (FELOLVASTA A M. T. AKADÉMIA 1914. OKT. 5-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN) ARCZKÉPPEL » • . - • Ára 1 korona. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1914. à

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék