Nemzeti Újság, 1988 (5. évfolyam, 1-33. szám)

1988-08-08 / 22. szám

1988. augusztus 8. NEMZETI ÚJSÁG 15. oldal TOLLAS TIBOR: varázskor- Előszó helyett ­“Az ébrenlét és álom közötti keskeny sávon” kövess kedves olvasóm a gyermekkor varázskörébe, melynek elmosódó határát eltávozott szeretteink emléke és fiatalságunk sugárzó évei védik. “Messzi lámpásként hívó csillagok” vezetik lépteinket. Anyánk vigyázó szeme, az első szerelem ma sem fakuló fénye, a régi játszótársak arca, a szülő ház kigyúló ablaka máig kísérnek. Az első szó, amit magunkba szívtunk, egy virág illata, vagy a hazai színek, ízek vezetnek a varázskor küszöbéig. Ez a kör kitágul időben és térben egészen a minden- ség határtalanságába. Egy év szokatlanul bő termését, emlékezésem álmait és látomásait foglaltam versekbe, öthónapos kórházi tartózkodásom és párhetes olaszországi szabadságom alatt. Új verse­im mellett néhány régebbi költeményemmel is talál­kozik az olvasó, melyek - úgy érzem - idekíván­koznak. Nemcsak a hazai emlékek, vagy az “ítélő idők forgószelében” hozzám sodródó társak, de a bennem élő holtak árnyai is elszakíthatatlanul ehhez a varázskörhöz kötnek. Végül, nem várt ajándék­ként bővült ki ez a kör számos hazai fiatal íróval, akiknek eszmei barátsága újra és újra erőt és vigasz­taló elégtételt ad. A kötet második részében a “Bujdosó ízek”gyermekkorom és a szülőföld emlékeit, ízeit eleveníti föl. Nagyrészüket még fiatalon, a váci börtönben, kenyérben csempészett ceruzacsonkok­kal, papírfoszlányokra írtam. A rabság második­harmadik évében ugyanis már nem a feleség, vagy az elhagyott kedves emlékét idéztük lámpaoltás után a zsúfolt cellában, hanem gyomrunkat mardosó éhségünkben kedvenc ételeinkről álmodoztunk. így született meg “verses magyar gasztronómiám”. Ezeket a verseket üres fogkrémtubusokba rejtettem a motozó őrök elől, hogy megmaradjanak a szabadulásig. Néhány év múltán, 1953-ban, Vácról a pesti Gyújtőfogházba való átszállításkor minden holmimat ott kellett hagynom. így veszett el a hazai ízeket idéző verseim gyűjteménye. Csak néhány maradt meg emlékezetemben, egészben, vagy töredékben. Harminc év után Münchenben, egy súlyos operáció következtében hónapokra elvesztettem nemcsak az étvágyamat, de az ízek érzékelését is. KJ gondolná, hogy a kórház nagy csöndje rokon a börtön magányával? Újra életre keltek hát bennem a már régen elfeledett verstöredékek. így a “Bujdosó ízek” receptkönyve mellett a “bujdosó szeretet” utáni lelki éhséget is megírtam. A veszélybe került élet fölfénylő emlékeiből születtek e költemények, melyek védő varázskört húztak körém, gyógyuláso­mat is elősegítve. Ne vegye az olvasó divatos nosztalgiának a múltidézést. Úgy érzem, felelnem kell az utóbbi évtizedekben elhallgatott és megtagadott korszak értékeiről a rámkérdező nemzedéknek. Végül - szokatlan talán - verseimnek gyakori ajánlása. így akartam szétosztani csekély “örökségemet” azok között, akiknek köszönhetem, hogy kilenc esztendei hazai rabságomban és több mint harminc évi önkéntes száműzetésemben a kezüket nyújtották amikor szükség volt rá és otthont adtak a hontalanságban. A sors talán hozzásegít, hogy akinek adósa maradtam, tartozásomat egyszer majd törleszthetem. Tollas Tibor (Tollas Tibor legújabb verseskönyve Ausztráliában ezidőszerint még nem kapható. A Nemzetőr legújabb számából idézzük a verseskötet előszavát, mely önmagában is megható önvallomás. Mihelyt a könyv Ausztráliába megérkezik, tudatni fogjuk kedves Olvasóinkkal.) Még kapható! Most rendelje meg! DR ENDREY ANTAL: HUNGARIAN HISTORY A teljes magyar történelem angolul a magyarság eredetétől napjainkig 396 oldal, 5 történelmi térképpel Kötve 28 dollár, fűzve 20 dollár Dr. Endrey Antal egyéb könyvei: The Holy Crown of Hungary 12 dollár The other Hungary (Erdély történelme) 24 dollár Pride of my country (ifjúsági regény) 10 dollár Sons of Nimrod (a magyarság eredete angolul) 12 dollár The kingdom to come (a világkommuniz­mus történelmi háttere) 12 dollár A magyar archiregnum (a magyar biroda­lom története - magyarul) 18 dollár A magyarság eredete 10 dollár A zsarnok (dráma) 6 dollár A Szent Korona - Attila öröksége? 6 dollár (Az árakban a postaköltség is benne van) Megrendelhetők: DrAEndrey, Eastways Road, FishCreek, Victoria 3959

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék