Nemzeti Újság, 1990 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1. szám

“Magyarország nem volt, hanem lesz!” Ára 25 Forint NEMZETI ÚJSÁG I. évf. 1. sz. (Vol. 7, No. 1) Független magyar havilap 1990. január 1. ÚJ HONFOGLALÁS “Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet” (Berzsenyi) 1989. október 23. új lapot nyitott a magyarság történelmében. A negyvenéves bolse­vista diktatúra végleges felszámolása és a függet­len, demokratikus magyar jogállam megszületése - legalább is papíron - lehetőséget nyújtott nemze­tünknek, hogy az Országgyűlés által megteremtett és az 56-os szabadságharc 33. évfordulóján életbe lépő jogi kereteket élettel töltse ki, és visszavegye jogos örökségét, a szabad magyar hazát. Ötvenhat diadalma volt ez a nap, annyi magyar vér, annyi fiatal élet árán szerzett győzelem, de még egy új Mohács lehet belőle, ha a nemzet nem él a nagy sorsfordulója adta lehetőségekkel. Mert az új Alkotmány, az új Magyar Köztársaság - mely, bízunk benne, az első lesz, melyre unokáink büszkeséggel tekinthetnek vissza - mit sem fog érni és csak egy újabb nemzeti pusztulás mérföldköve lesz, ha a magyarság nem ragadja meg erős kezekkel a történelem kerekét és nem indul el egy új honfoglalásra. Mert ez az ország csaknem fél évszáza­don át idegen kezekkel, idegen elvek szerint lett berendezve, és a nemzetnek most újból birtokába kell vennie a saját hazáját, hogy azt magyar módra, ősi magyar eszményeink szerint és a jobb magyar jövőt szolgálva újra felépítse. A magyarság ezzel az országépítő munká­val rendkívül megtépett, megtiport állapotban néz szembe. A két nagy alappillért, mely egy szabad, demokratikus Magyarország egészséges működé­sét biztosíthatná - és egyedül ezek biztosíthatják! - a keresztény hitet és a magyar nemzeti öntudatot a negyvennégy évig hazánkban dúló nemzetellenes erác alaposan megtépázták. Nem tudták egészen megsemmisíteni okét - bár erre elszánt kísérletet tettek -, de erősen megrongálták őket. Mielőtt a magyarság egyáltalán hozzá­foghat az új honfoglaláshoz, ezt a két alappillért kell helyreállítania. Ez nemzetünk szellemi és politikai vezetőinek legszentebb és legfontosabb feladata, de ezt kell elvégeznie minden magyarnak önmagában is, mert enélkül sem az országnak, sem polgárainak jobb jövője nem lesz. Az új honfoglalásnak tehát a nemzet lelki megújulásával, a nemzeti lélek felébresztésével kell kezdődnie. Meggyőződésünk szerint ez fontosabb a mindennapi kenyérgondoknál, bármilyen nyo­Ebben a számunkban: “Milyen legyen az ország címere? (3. oldal) “Önálló Erdélyt!” (4. oldal) “A szovjet birodalom: a vég?” (5.- 6. oldal) “Szent Gellért házában” (8. oldal) “Little Pebble — az igazság” (9. oldal) Politika - irodalom — történelem - hírek a világmagyarságról - humor masztóak is azok, és fontosabb a társadalmunk testén fekélyként elterjedt súlyos bajok orvoslá­sánál is, mert ha a magyarság hitében, erkölcsében és nemzeti öntudatában megújul, akkor a gazdasági és társadalmi problémákat is meg fogja oldani, de ha a magyarság lelkében gyenge és kifosztott marad, akkor nem lesz ereje hozzá, hogy ezekkel a problémákkal szembenézzen. Ez hát az új honfoglalás alfája és ómegája, ez az új Verecke, melyen át kell kelnünk, és ez az új haza, a magyar szellem és lelki megújulás új épülete, melynek falait fel kell emelnünk, hogy teljes fényében és dicsőségében ragyogjon a nemzetek előtt. Ez a lap és az, aki azt szerkeszti, azért jött el a déli földről, hogy egy kis téglával hozzájá­ruljon ehhez a nagy lelki újjáépítéshez. Negyven évi kemény, nehezen viselt emigráció után tért vissza szerkesztője a hazába, melynek láncait nem emberi kezek tépték le, hanem az a történelem­formáló erő, melyet hívő ember Isteni Gond­viselésnek nevez. Hazatért, hogy elhozza azt a parányi magyar tüzet, melyet szívében hordozott a száműzetés évei alatt, s elhozza vele mindazt a tudást és tapasztalatot, melyet közben gyűjtött. Ezt hozza ez a lap, és egy kis csapat magyar írót is, akik még testben a haza határain kívül élnek, de a szívük már itt dobog. Ezzel kopogtatunk most nemzetünk fiainak és lányainak ablakán, itt a hazában és szerte a világban is, mert mindenütt élnek magyarok. Hirdetjük a nagy magyar újjászületést és minden magyarok össze­fogását. Hogy újra felépítsük Szent Magyar- országot. Hogy országunk ismét Szűz Mária virágoskertje legyen. Hogy soha többé szolga ne legyen a magyar. Endrey Antal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék