Nemzeti Újság, 1995 (6. évfolyam, 1-19. szám)

1995-01-13 / 1. szám

"Hiszünk Magyarország feltámadásában!" Ára 30 Ft NEMZETI ÚJSÁG VI. évf. 1. szám Keresztény/keresztyén közéleti lap 1995. január 13. ÚJ ESZTENDŐBEN ÚJ SZÍVEKKEL HTűnjön el a régi, újuljon meg minden: a szívek, a hangok és a cselekedetek” (Középkori himnusz) Újból fordult egyet a Föld a Nap körül, új esztendőbe léptünk. Ilyenkor az emberek "újévi fo­gadalmakat" szoktak tenni: szépen fognak beszélni a feleségükkel, vagy leszoknak a dohányzásról - és többnyire egyiket sem tartják be. Az ilyen jószándékú Ígéreteknek a meg­szegése nem mindig jár tragikus következmé­nyekkel, de vannak az életben fordulópontok, amikor nagyon komoly fogadalmakat kell tenni és azokat igen keményen be is kell tartani, mert különben felborul a házasság, tüdőrákot kap az ember, vagy éppen elpusztul egy ország. Ma, 1995 kezdetén, ilyen forduló­ponthoz ért a magyar. Ez a ”tűz-víz között megütközött" kis Magyarország halálos örvénybe került. Bűnözők kezében vagyunk. Nem kisebb tekintély, mint az Országos Rendőrfőkapitányság egyik vezetője jelentette be a napokban a fővárosi lapoknak adott sajtótájé­koztatóban, hogy "a szervezett bűnözés elérte az ország legfelsőbb politikai és gazdasági szerveit. " Másszóval: folyamatban van országunk leg­felsőbb politikai és gazdasági szerveinek a megvesztegetése, a korrupció behatolt az ország politikai és gazdasági kor­mányzatába. Ez önmagában is borzadállyal kell, hogy eltöltsön minden gondolkodó magyart, aki szakít magának egy kis időt ennek a bejelentésnek a felmérésére, de ez még nem minden. Országunk nem csupán belülről került a szervezett bűnözők kezébe, hanem kívülről is bűnözők hálójában vergődünk: a szabadkő­műves világösszeesküvés jólmegszerve­zett hálójában, melyet évtizedek óta sátáni ravaszsággal fontak körénk ezek a nemzetközi bűnözők és egyre szorosabbra vonnak. Hogy ez nem merő fantázia vagy lázálom, azt bizonyítja Mónus Áron immár több kiadást látott és világnyelveken is megjelent könyve, melyben előre pontosan megírta, mit tervez­tek országunk ellen az összeesküvők, és ez azóta szóról szóra be is következett. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank által ránk kényszerített, katasztrofális hatású gazdasági és pénzügyi politika is ennek az összeesküvésnek a szerves része, amin még csodálkozni, vagy ezt a megállapításunkat vitatni sem igen lehet, hiszen a nyugati sajtóban már régen köztudott, sőt közhely, hogy ezt a két világgazdasági szervet a második világháború végén a newyorki Wall Streeten tömörült amerikai befektető tőke hozta létre, mint a maga gazdasági imperializmusának eszkö­zeit. Nyíltan megírták már ezt becsületes amerikai közgazdászok és publicisták is, akik maguk is szégyenteljesnek tartják, mi folyik az ő országuk­ban és az ő nevükben, anélkül, hogy a tisztességes amerikaiak tehetnének róla. De szerves része volt az országunk meg­semmisítésére és nemzetünk rabláncra fűzésére irányuló összeesküvésnek a hazánkat feldaraboló trianoni békediktátum, a bennünket szovjet rab­igába döntő jaltai paktum, a Rákosi és Kádár érák szörnyű nemzetpusztításai, az anyaméheket is kényszerzubbonyba vető abortusz-politika és a tör­ténelmünket meghamisító, nemzeti öntudatunkat lealacsonyító, társadalmunk erkölcseit megrontó, belénk célzatosan kollektív bűntudatot oltó tartós agymosás, melyet nemzetünk ellenségei ma is oly szívósan folytatnak, gyakorta, sajnos, saját politi­kai, sőt egyházi vezetőrétegeink segédletével is. Ezzel az országunk és nemzetünk elleni összeesküvéssel kell a magyarnak szembenéznie ma, 1995 elején. Ezért kell új szívekkel indulnunk az új esztendőbe. Milyen legyen a magyarok új szíve ebben a sorsdöntő esztendőn? Először is, legyen hívő szív. Olyan szív, mely hisz Istenben és bízik Benne. Olyan szív, melynek minden dobbanása azt (Folytatva a 2. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék