Perthi Magyar Hírek, 1980 (12. évfolyam, 6. szám)

1980-06-01 / 6. szám

PERTH I NÁ 125. MAGYAR miK A NVUQA>AVJ52TRXUAI MAQVAR SZe^JE2£TZK fllVATALOS ÍKTESfafe HUNGARIAN NEUS. OFFICIAL BULLETIN OF THE HUNGARIAN ASSOCIATIONS IN WESTERN AUSTRALIA. XII« dvfolyam, 6. szám. /127./ 1980 Jùrilus hó tÜvi előfizetés; S 3.00 HATVAN ESZTENDŐ MEGEMLEKEZÉSEK IGEN, hatvan esztendő telt el, amióta a csúfos megcsonkítást el­követték. Nine* fontosabb feladata a magyar emigrációnak, mint felhivni a világ figyelmét arra a végzetes kimenetelű törté­nelmi tévédé .• mely nem csak Magyarországot tette tönk­re. hanem közvetlenül előidézte Középeurópa jelenlegi orosz me *' A RENDEZVÉNYEKSORRENDJE MELBOURNE Júniusi Kew Town Hall d.u. 2.30 SYDNEY Június 7 Seymour Centre este 8 ADELAIDE Június 8 Magyar Klub d.u. 2.30 PERTH Június 8. YWCA Hall 21 Havelcck St. W. Perth d.u. 4 LfGYUNK OTT PONTOSAN, 4 ÓRA ELŐTT ! Amióta a Hazától elszakítottak több mint három és fél millió ma­gyart és az ország területének két harmadát. Hatvan évvel ezelőtt az angol ás a francia hatalom, hazug információk­ra támaszkodva, özös akarattal csel- szövő módon, három űj államot szült : Nagy-Ramániát, Csehszlovákiát és Jugo­szláviát. Ez a három "nagyhatw .om" volt hi­vatva a francia érdekeket t,..olgálni. Magyarország jelentette a "veszélyt". Azt kellett jobban,mint minden más államot megbüntetni, szótdarabolni és millióit öt országra szétszórni. Húsz óv nem telt el ^rianon után és a torzszülöttek, egymás után bom­lottak szót. Létjogosultságuk nem volt akkor és nincs meg ma sem, nem abban a formában melyben ma újra léteznek. A második háború utáni változás hozta új életre azokat,melyek a ma­gyar nemzet testéből vétettek. / Folytatás a második oldalon ­I 1920 1980

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék