Perthi Magyar Hírek, 1986 (18. évfolyam, 2-12. szám)

1986-02-01 / 2. szám

PERTH I Registered by Australia Post Publication No. WBH. 0495 /HACMR miK A NVWqA^AUSZTR/UAI HWVAR 5ZeW£2£T£* ftlVATALOS ÍKttíMoí HUNGARIAN NEWS,OFFICIAL BULLETIN OF THE HUNGARIAN ASSOCIATIONS IN WESTERN AUSTRALIA XVIII. évfolyam, 2,sz. /195./ 1986 február hó Évi előfizetés: 3 10.00 Nt. Kemény Péter: KÉT ÚRNAK SZOLGÁLNI Krisztus Urunk a Hegyi Beszédben kijelentette: „Senki sem szolgáikat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. " Máté{6:24) Dr Káldy Zoltán püspök, az Evangélikus Világszövetség hetedik /hét évre megválasztott/ elnökének újabb kijelentései arra engednek követ­keztetni , hogy lehet két úrnak szolgálni. A mindannyiunk által jól ismert „Magyar Hirek" /1985.nov.23./ idézi a hazai Magyar Nemzet újság dr Káldy Zoltánnal folytatott interjúját melyben kijelenti: Magyarországon senki sem igényli tőlünk, hogy a keresztyén tanítást és a marxista •. ideológiát összekeverjük egymással, a két fél között ideológiai kompromisszum nincs." Tehát világosan két úrról beszél. De úgy folytatja:„Mivel azonban az evangélikus állampolgárok ugyanannak az államnak polgárai mint a marxisták, vannak olyan terü­letek j amely eken az egész nép javára együtt tudunk működni..." Tehát szolgálnak mindkettőnek, egyszerre. Káldy püspök idelológiai alapon igyekszik bizonyítani, hogy az evangélikusok jó állampolgárok, mert bizonyos kérdésekben együtt működnek a marxistákkal, az ő célkitűzéseiket támogatják elfelejtve, hogy a keresztyén ember jótettei, emberba­ráti megmozdulásai hitből folynak és azokat megtenné akkor is, ha nem marxisták várnák el tőle, hogy azokkal tudatosan a "szocialista társadalmat" építsék. De egyenlő elbírálásban részesülnek-e akkor, amikor az állam megszabja, hogy hány hallgatót vehet fel a teológiai akadémia; melyik templom épülete elég fontos művé szét-történeti szempontból, hogy tatarozását támogassák, és hogy kaphatnák-e könyveket nugátról, s ha igen milyeneket? Mint a fenti cikk írja, Káldy püspök "parlamenti tagsága is szóbakerült /kül­földi útjai alkalmával/, azzal a burkolt feltételezéssel, hogy egy szocialista ország parlamentjében képviselőséget vállaló egyházi ember elveszti függetlensé­gét..." (azaz: két úrnak szolgálni nem lehet). Erre ő azt válaszolta, írja a Magyar Nemzet, hogy: "ragaszkodik ahhoz a társadalomhoz, melyet igazságosabbnak tart az előzőknél. A parlamentben saját jó lelkiismerete, az evangéliumhoz kötött lelki-ismerete szellemében beszélhet, s ebből semmi hátránya sincs..." Mindez nagyon érdekes , de aki ismeri a hazai viszonyoka^nyugodtan megkérdő­jelezheti mindkét állítását. /Folytatás a következő oldalon -/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék