Perthi Magyar Hírek, 1989 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1989-01-01 / 1. szám

PERTHI Registered by Australia Post Publication No. WBn. 0485 MAGYAR HtR£K A NVU<^AUS2TRXUAI HWVXR S2UN£2£T£X ttivATAios fanshdoe. HUNGARIAN NEDS.OFFICIAL BULLETIN OF THE HUNGARIAN ASSOCIATIO*.? IN WESTERN AUSTRALIA XXI.évfolyam, l.sz. /228./ 1989 január Évi előfizetés: $10.00 A Münchenben megjelenő ÉLETÜNK-ben látott napvilágot az alábbi cikk. A szerkesztő úgy gondolta, hogy az immár "nagykorú"/otthoni régi mér­céről van szó/,Perthi Magyar Hírek huszonegyedik évfolyamának első szá­mában a himnusszal foglalkozó cikket közli. "A MAGYAR HIMNUSZ Az elmúlt karácsonykor a német tele­vízió Budapestről,a Mátyás-templomból közvetítette az ünnepi nagymisét az egész német nyelvterületnek. A szent­mise és a közvetítés a magyar Himnusz- szál zárult. Azóta több hivem is fel­keresett azzal a kéréssel, hogy a né­met barátaik és ismerőseik szeretné­nek többet tudni a magyar Himuszról- s kérdezik, hogy miért énekeljük mi azt a templomban. A magyar Himnusz nem induló, hanem imádság. Szövegét Kölcsey Ferenc írta, zenéjét pedig Erkel Ferenc szerezte. 1844. augusztus 10-én énekelték elő­ször az óbudai hajógyárban új gőzős vizrebocsátása alkalmából, amelyet Széchenyi-re kereszteltek. Az ünnep­ségről a korabeli újság a'Honderű," így számolt be: ...„erőteljes diapasonokban kezdte zengeni ama fenséges néphimnus,amely et Kölcseynk és Erkelünk egyesült lantjaik teremtének. Szent lelkesedés zengé át a hallgatóságot és erősmellü férfi és csengő hangú énkesnők minden szavára, mely erélyezve és érchangszerek teljes harmóniaja által, valóságos nemzeti himusszá magasult. Három Ízben álla be általános szent szünet, mert három Ízben ismételteték a nemzet h i m n u s a. Majd a nemes és nemzetes urak, a tekintetes polgárok és a tisztes munkások magasba lengették kalapjukat és közben szűnni nem akaró ÉLJEN-t kiáltanak. A gyöngéd nem asszonyai pedig szorgalmasan tö- rölgették kendőcskéikkel szemérmes arcújukon sűrűn csordogáló könnyei­ket." - Eddig az újság cikke. 1844 novemberében a kolozsvári színészek a Himnusszal fejezték be előadá­sukat, 1845 óta Erdély minden templomában azzal fejezik be az istentisz­teleteket. 1848.augusztus 20-án Szent István ünnepén először szólalt meg hivatalos állami ünnepen a budavári Mátyás templomban. Márk atya. A Ruhrvidéki Kát. Magyar Lelkészség értesítőjéből. tt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék