Tárogató - a vancouveri magyar kulturális egyesület lapja, 1981 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1981-04-01 / 4. szám

TŰZ TAMÁS IRODALMI EST A Magyarok Nagyasszonya Egyház község es a Vancouveri Magyar Tarsaskor közös rendezeseben 1981.majus 2-an este 7:30-kor a katolikus templom dísztermében. 1710.E 7th Avenue. Vancouver B.C. Ellenvarázslat fönn voltam hajnalig olvastam egyszerre csak látni kezdtem alulról fölfelé keresztben mindenütt mélyben és magasban tűz tamás koronázott angyal civilben ágról hulló költő rajta papucs s egy rossz felöltő vitatkozván a rút varanggyal dajkamese ellenvarázslat sárkány fog repedezett szikla csak nem sírsz mérget álmaimba te tündérkézzel gyúrt vadállat nekem nagyonis ismerős vagy szinte kiáltó méretekben mielőtt némán égre rebben s beléd puskáz a fölkelő nap Mintha egy kéz Csak egy dolgot lehetne tennem ha nagyra nőnek már a fák a tapétáról lelegelnem a jázmint és az orgonát ott van még elég harsogó szín fénydús mezők napszőtte fű a szomorúfűz lobogóin zöld csipkefátyol gyönyörű hétszer rakott márványos oltár kehely virág és így tovább mintha mesében bandukolnál s fognád az álmok ostorát és végül mintha nyitva látnád nem q: eget valami mást mintha egy kéz szedné a málnát vagy széthúzná a parti sást TŰZ TAMÁS nyílt levél TOLLAS TIBORNAK Kedves Tibor! Mindeddig vártam, arra, hogy valahol va­lakinek mégiscsak eszébe jut, hogy múlt év decemberében ■■n.eg kellett volna ünnepel­nünk, vagy legalábbis említenünk, hatvana­dik születésnapodat. Ma úgy érzem, nem várhatok tovább. A- mint tudod, régen leszoktam arról, hogy má­sok nevében beszéljek; most is csak a ma­gam nevében s a magam szívéből szólok. Nem akarom érdemeidet emlegetni, felso­rolni mindazt, amit tettél. Csak ennyit: ha valaki, akkor én tudom, hogy mindig s min­denütt megtetted, amit megtehettél, ami azt jelenti, hogy mindig s mindenütt megpró­báltad a lehetetlent is; szememben ez — és csak ez — az emberi nagyság ismérve; a mérhető siker — bármily szerény, bármily ragyogó — csupán másodrangú. Ezt szeretném ma megköszönni Neked; a magam szívéből, a magam nevében, de an­nak az idők- s személyek-fölötti humaniz­musnak a jegyében, amelynek olyan keve­sen próbálunk eleget tenni. Miután ismerlek, tudom: nem szívesen ad­nál helyet e soroknak a Nemzetőr szerkesz­tőségi részében. Ezért kérlek, közöld őket nyílt levélként a hirdetés-rovatban. Isten éltessen Tibor! Ő tartson meg so­káig olyannak, amilyen voltál és vagy, tart­son meg családodnak, Magadnak, nekünk, mindazoknak, akiknek szükségük van Rád és akik szeretnek. Kocsis Gábor Sajnos TIBOR születésnapjáról mi is megfeledkeztünk. Ezúttal tesszük jóvá mulasztásunkat. Hosszú életet és jó egészséget kívánunk kiváló költőnknek, akinek páratlan magyar­ság szolgálata mindnyájunk számá­ra példakép. Itt közöljük olvasóinkkal, hogy októberi megemlékezésünk ünnepi szónoka TOLLAS TIBOR lesz. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék