Szabó János (szerk.): ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY - A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22. KÖTET (1991)

1991 / 1-2. szám

ÉPÍTÉS­ÉPÍTÉSZET­TUDOIÄM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA M ÖS Z А К I TUD О M Á N Y О К О SZTÁ L YÁ N А К К ÖZ L E M ÉN YE SZERKESZTI: SZABÓ JÁNOS XXII. KÖTET 1-2. SZÁM AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1991

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék