Érseki Katolikus Tanítóképző, Eger, 1912

AZ EGRI ERSEKI ROM. KATH. TANlTÓKÉPZŐINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1912—13. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI VENCZELL EDE, T. KANONOK, IGAZGATÓ. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1913. m m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék