Érseki Katolikus Tanítóképző, Eger, 1927

ín л w и * AZ EGRI ÉRSEKI ROM. KATH. TANITÓKÉPZÖINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1927/28. ISKOLAI ÉVRŐL, / KÖZLI CSÄNÄDY LÁSZLÓ DR. IGAZGATÓ EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1928.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék