Érseki Katolikus Tanítóképző, Eger, 1928

AZ EGRI ÉRSEKI RÖM. KATH. TANITÓKÉPZÖINTÉZET ÉRTESÍTŐJE. AZ 1928/29. ISKOLAI ÉVRŐL. ff'. , . * ,v , ' / KÖZLI CSANÄDY LÁSZLÓ DR. t. kanonok, igazgató. EGER. NYOMATOTT HZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék