Érseki Katolikus Tanítóképző, Eger, 1929

EGRI ÉRSEKI ROM. KATH. TANÍTÓKÉPZŐINTÉZET ÉRTESÍTŐ J E AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: CSANÁDY LÁSZLÓ DR. T. KANONOK, IGAZGATÓ. EGER NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1930

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék