Érseki Katolikus Tanítóképző, Eger, 1933

AZ 'IJr EGRI ÉRSEKI ROM. KÁT. TANÍTÓKÉPZŐINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1933—34 TANÉVRŐL (I lölWáftl gl DR. CSANÁDY LÁSZLÓ T. KANONOK, IGAZGATÓ. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1934.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék