Angolkisasszonyok Tanítóképzője, Eger, 1916

AZ ANGOLKISASSZONYOK EGRI B. M. V. INTÉZETÉBEN LÉVŐ ÉRSEKI RÓJJt KATH. TANITÓNÖKÉPZŐ ÉRTESÍTŐJE AZ 1916—17-DIK ISKOLAI ÉVRŐL. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1917. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék