Angolkisasszonyok Tanítóképzője, Eger, 1924

Közli: AZ IGAZGATÓSÁG. n/j ANGOLKISASSZONYOK EGRI ÉRSEKI ROM. KATH. TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—925. ISKOLAI ÉVRŐL. EGER. NYOMATOTT AZ KHSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1925.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék