Angolkisasszonyok Tanítóképzője, Eger, 1929

193°au$ 1. 1\ Т Т % AZ >• Ч' .•■' -** . Ум ANGOLKISASSZONYOK EGRI ÉRSEKI ROM. KATH. TANÍTÓNÖKÉPZŐ INTÉZETÉNEK // Értesítője AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL. Közli: KISZELY IMRE igazgató. Штт \^ síeged • / EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1930.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék