Egészség, 1937 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1937 JANUAR SZERKESZTI ÉS KIADJA: Dr. NORMAND I. CLUJ TARTALOM Megelőző egészségvédelem-----------------1 A hormonokról —---- 3 A tél hatása a csecsemő és kisgyer­mek egészségi állapotára — __— 5 Bacillusok útja —-------------------------10 Egészség, szépség I. — __ — — 14 A civilizátió és a fogak---------------------12 Sport és egészség I. ---- 15 Közlemények a közegészségügy kö­réhői —--------------------—------------- 17 A nemzetközi szabadtéri iskola kong­resszus. — Az angol ifjúság fizikai ha­nyatlása. — Adatok a dohányzásról. — Az olimpiai küzdők táplálkozása. — A születések csökkenése. — Difteria-bacil- lushordozók. __ A tüberculózis halálo­zás Szerkesztői üzenetek-------------------------19 IrViiaúe« d 1.1 ...Míf i 3L i M EXEMPLAR LI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Cal. Reg. Ferdinand 56. Teleion 9-72. Előfizetési ára: Egész évre 110 Lei. — Egyes szám ára 10 Lei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék