Egészség, 1938 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1938-01-01 / 1. szám

EGESZSEG KÖZEGÉSZSÉGET SZOLGÁLÓ HAVI FOLYÓIRAT IV. évfolyam 1. szám 1938 január Cikkeink utánnyomását nem engedélyezzük; Az egészség minden időben az ember legdrágább legféltettebb fkincse. De igazi nagy jelentőségére csak akkor eszmél rá az em­ber, ha súlyos életkörülmények nehezednek reá. Ha gondterhes időkben anyagi akadályok, lelki gátlások ellen kell küzdenie, erő­sen helytállani, akkor érzi csak, mily fontos a testi és lelki erő — a,z egészség. Aki abban bízott, hogy betegség esetén majd csak kievickél \valahogy a bajból, visszaszerzi az elvesztett egészségetf az elmu­lasztott valamit. Elmulasztotta} hogy a viharos időkre megacéloz­za az erejét, biztosítsa az ellentállóképességét. Aki azonban jó' elöre gondoskodott egészsége megóvásáról, az egy bizonyos biz­tonsági érzéssel áll ellent a legnagyobb viharnak is. Kultúrtörténeti szempontból tekintve a dolgokat tagadhatat­lan, hogy a mai idők, a 20-ik század első fele, egyike a legsülyo- sabbaknak, amit eddig a civilizált ember megért. Mindenkit oly sok és sokféle physikai és lelki bántódás ér .— és minél magasabb kulturális fokon áll, annál hatványozottabb mértékben — hogy tisak a nagyon erősek bírnak sikerrel megküzdeni, a mai kidtur élet terhével, mely testi és szellemi énünkre, mind újabb és újabb, mind nagyobb és nagyobb pörölycsapást zudit. Kellő erővel csak az bírhat, aki idejekorán gyűjt erőtartalé­kot. Az erő, az egészség, ezernyi apró életszabályon épül fel .— akárcsak egy ház, mely számtalan kicsiny téglából tevődik össze — o ha helyesen betartjuk e szabályokat, akkor azok egy értékes egésszé olvadnak egybe, azzá amit egészséges, harmonikus életnek 'neveznek. A megelőző egészségvédelem, a profilaktikus gyógyászat az ut, amely ehez élvezet. Amint az elmúlt három évfolyamban, mindig hangsúlyoztuk, igyekszünk a most meginduló negyedik évfolyam kezdetén is ki­hangsúlyozni, hogy kidtur életünk egyik legfontosabb feladata a meg­előző egészségvédelem. Betegségeket megelőzni egyet jelent az ember testii és szellemi létének a biztosításával.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék