Egészségügyi munka, 1958 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1958-01-01 / 1. szám

TARTALOM Hahn Géza dr.: A közegészségtan helye az orvostudományban .. 1 Lengyel Zoltánná: A munka utáni tisztálkodás és házimunka (mo­sás) szerepe a foglalkozási bőrbetegségek előidézésében és fenn­tartásában ................................................................... 4 Széman Sándor dr. és Soltész Lajosné: Extrapulmonális tbc-ben szenvedő betegek korszerű mozgástherápiai kezelése .................... 8 Mérei Gyula dr.: A történelem előtti idők gyógyászati emlékei .. 11 Palovits Gáborné: A gyógyszerész technikus munkaköre......................... 13 Hírek ....................................................................................................................... 15 Keresztrejtvény ...................................................................................................... 16 Címképünk: Társalgó EGÉSZSÉGÜGYI MUNKA Felelős szerkesztő: dr. Sllhavy Tibor. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: A Medicina Egészségügyi Kiadó Igazgatója. Kiadóhivatal: Budapest. V., Beloiannisz utca 8. Megjelenik havonta. Előfizethető a Szakszervezeti Bizottságoknál és a Posta Központi Hirlapirodánál Budapest, V., József nádor tér 1—3. Megjelenik 10 000 példányban Egyes szám ára 1.50 Ft. 42451 - 689/2 - Révai-nyomda. Budapest. V.. Vadász utca 16. (Felelős: Povárny Jenői

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék