Egészségügyi munka, 1959 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1959-01-01 / 1. szám

A mi feladatunk........................................................................................ 1 Endrey Etelka, Kós Rudolf dr., Votin József dr.: Az injekciós ke­zelések technikája és szövődményei ................................................. 3 Lányi Béla dr.: A baktériumok által okozott fertőző betegségekkel kapcsolatban leggyakrabban végzett serológiai vizsgálatok .. 9 Kemény Rózsa: Betegellátás a traumatológiai őrző-szobában .. .. 13 Az olvasó írja ...................................................................................... 14 Keresztrejtvény ...................................................................................... 16 TARTALOM Címlap: TRACHOMASZŰRÉS VIDÉKEN Megjelenik havonta. Előfizethető a Szakszervezeti Bizottságoknál és a Posta Központi EGÉSZSÉGÜGYI MUNKA Felelős szerkesztő: dr. Silhavy Tibor. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: A Medicina Egészségügyi Kiadó igazgatója. Kiadóhivatal: Budapest, V., Beloiannisz utca 8. nik havonta. Előfizethető a Szakszervezeti Bizottságoknál és a Posta I Hírlapirodánál Budapest, V., József nádor tér 1—3. Megjelenik 8000 példányban. Egyes szám ára: 2,— Ft. 46648-689/2 - Révai-nyomda, Budapest, V., Vadász utca 16. (Felelős: Povárny Jenő)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék