Elektrotechnika, 1918 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1918-01-01 / 1. szám

XI. évfolyam. Budapest, 1918. évi január hó 1-én. 1. szám. ELŐFIZETÉSI ÁR: Л ЛЛ Л /-v Л О I • Szerkesztőség: A MAGYAR VII. Erzsébet-körut 49. szám. Félévre^"" II koíona ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET Kiadóhivatal: ...... . , ....... HIVATALOS KÖ7I ÖNYF V. Vilmos császár-ut 36—38. Megjelenik minden ho 1. es 15-en. nlVAlALUJ rs.UZ.LUlN I L | Telefon: 107-86. s jg Щ M# . 1 TELEFON; 9-99. | Щ I Kábelsarukat i 1 PÓTANYAGBÓL GYÄRT: PINTER SÁNDOR I ® _______________________________ OKL GÉPÉSZMÉRNÖK Ц TELEFON: 9-99. | BUDAPEST, VI. BAJZA-UTCA 38. Ц m s —^I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék