Elektrotechnika, 1918 (11. évfolyam, 2-24. szám)

1918-01-15 / 2. szám

t/ -I. • J- ^ XI. évfolyam. Budapest, 1918. évi január ^ / ELŐFIZETÉSI AR: Efifész évre Félévre 28 korona 14 korona Megjelenik minden hó 1. és 15-én. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztűsóg : VII. Erzsébet-körwt 49. szám. Kiadóhivatal : V. Vilmos császár-ut 36—38. Telefon: 107-86. 7i K S% ELEKTRA gyártmányú elektromos aszalókészülékeket TELEFON: 9-99. f.... • TIAT 13? Y \ budai! J'ß.. EGYETEMI K’J.TYVTÁR esti raktárról szállil; PINTÉR SANDOR OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPEST, VI. BAJZA-UTCA 38. m m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék