Elektrotechnika, 1922 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1922-01-31 / 1-2. szám

T7 I ^ 719 XV. évfolyam. Budapest, 1922. évi január hó 31-én. 1—2. EleKtrotechnika /, /I ELŐFIZETÉSI AR: Eg^ész évre Félévre 300 korona 150 korona A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: VÍI. Erzsébet-körut 49. szám. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság újpest 4. ioooooc3oooooocxx30oooooocgxxooooooooccoooooocx3ocoooc30c>OQOOoooooQOQoococ300ooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooQooooo 1 Kg. kb. 60 m. Első Magyar Kábelgyár PERCI és SCHACHERER r.-t. Budapest, gyártelep: i. Fehérvári-ut 124. sz. Levélcím: Főpostafiók 4. Sürgönyeim: Kábel Budapest. 'OoaooooooaooaaaaaoooaaaooaoaooaooaaoaaoaaoopocaggoppapapgpappaogaapooaaooaaoaooaoaoaaoooaoooaoGoaaoco 'j y-J-y ! SZÍ2ü£D-fi?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék