Elektrotechnika, 1923 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1923-02-15 / 1-4. szám

-T51719 XVI. évfolyam. Budapest, 1923. évi fel^ ár hó l5-én. 1—4. szám. Elektrote(#niKa ELŐFIZETÉSI AR: Ejfész évre Félévre 1200 korona 600 korona A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. Erzsébet -kör.«w á m. TELEFONGYÁR ÜS Budapest, VII. Hungária-körut 163. Telefon- és táviró berendezések, vasúti biztosító és jelző berendezések, telefonnal kombinált váltakozóáramu vasúti harangjelző berendezések, Rawie-féle vasúti ütközőbakok, tűz- és vizjelző berendezések, csőposta- berendezések, elektromos áramkorlátozók áramszámlálók helyett (fontos átalányfizetők részére), ered. Leclanclie-elemek, zacskós elemek, száraz elemek. J-io. Fnrkosuölsyí-féie Uíilnmossásí és Műszaki R.L BUDAPEST, VI. Podmaniczky-utca 35. sz. Telefon: 77-39 és 147—75. ' Szállit: Motorokat, dinamókat, áramszámlálókat és egyéb vil- lamos műszereket, kapcsoló berendezéseket, szénkeféket, ^ szerelési anyagokat. SzénkefélTminden Gyárt: Transzformátorokat, emeltyüskapcsolókat, különleges vil- méretben raktáron. lamOSSagl keszÜlékeKet. 1 Kg.kb.60nn. L__ Első Mapyar KábBigyár Perei és Schacherer r. t, Saját dróthuzódájából szállit vékony vörösrézdiótokat, ónozottat is, dinamodrótokat, csupasz kábeleket és minden­fajta szigetelt vezetéket. Gyártelep: I. Fehérvári-ut 124. sz. Levélcím: Főpostafiók 4. Sürgónycim : Kábel Budapest. iHaunálatí Utasítás: Csavard a szalagot gondosan a . izigefelendö kötés köré s ^ ^ melegítsd mw óvatosan, / ^^égö' gyufaval-^^ ooooooooooooo^ A magy. kir. kereskedelmi miniszté^fi^i^ széngazdasági pályázatát Id. 11. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék