Elektrotechnika, 1925 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1925-02-15 / 1-4. szám

51719 XVII4 évfolyam. Budapest, 1925. évi február hó EleRtrotec ELŐFIZETÉSI AR: Egész évre Félévre _ 150000 korona 75 000 korona A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. Erzsébet-korut 49. szám. C » ■ tf E M a II : B. ' V n I N ' S 3 > V S ' 0 I .. c iä O Í n 10 10 Hl ^ M e 40 o £ S « o í M S. ^ ''Se w >0 10 •o E >0 í 5 o > n jfi TELEFONGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapest, VII. Hungária-körut 163 I I ^ ^12 Telefon és Távirókészülékek. Elektromos csengők. Rádiókészülékek és alkatrészek. Különféle tömegcikkek. SZALAY ISTVÁN műszaki és elektrotechnikai cikkek BUDAPEST, V. Alkotmány-Utca 4. Telefon: 31—93. Sürgönyeim: Lumerkator KÉPVISELETEK; „Le Carbone“ színkerék ét mikrofonszenek. Villamos vilásptási és erőátviteli telepek tervezése. — Villamos szerelési anyagrok. Vezetékanyagr csupaszon és szig'etelve. — Villamos izzólámpák, csengrők és jelzőberendezések. — Villamos mótorok, dynamók, ^generátorok, transzformátorok. — Nag^^eszültsés^ készülékek, szigetelők. — Villamos mérő- és számláló- készülékek. — Kapcsolóberendezések. — Villamos főző- és fűtőkészülékek. Contlnsntale ltolawerke A. Q., szigetelőanyagok a vlllamosipar számára. O e'ÖT0SNÍ>^Svír® 6'Cr8®'Cr®®'O^6'ö'®®</ö)6'O^6'6^ekir®0'O^)®yi'ö)«'ó^®'<y®8Yya®<>^6'ö'®«'ó^®'O^®'6'9«'O'»e'ó^ UPRIMNYés MIKLAS BUDAPEST, VI. PODMANICZKY-UTCA 33. Telefon: 180—79. Levélcim: Budapest 641—43. Sürgönyeim: „Komutator“. Dinamókefék (szén- és grafitkefék, réztartalmu és bronzszénkefék, kontaktusszenek, szövött és lemezkefék). Kefearmaturák és kefetartók. — Tekercselő és szigetelő anyagok. Kaphatók az Egyesületben. Fővasutak villamosításának fejlődése külföldön I. rész ................................. 30000 Irta: VEREBÉLY LÁSZLÓ II. „ ...........................— 50000 Mit várunk az elektromos törvénytől. Irta: dr. SZIL AS OSZKÁR ...............— 12 000 Elektromos házi berendezések vezetékeinek méretezéséről. Irta: PAP LAJOS 7 200 Mezőgazda vidékeink villamos energiaellátása. Irta: BORÚS FERENC — — 6 000 Újabb tapasztalatok légvezetékek mechanikai viszonyairól, különös tekintettel az aluminium vezetékre. Irta: dr. SZILAS OSZKÁR 4 800 Szabadvezetékszabványok........................................................................................­............. 3 600 Váltakozóáramu feszültségszabvány .............................................................................. 1800 Szabványos transzformátor és generátor feszültségek, egyenáramú feszültségszabványok, réz-, alaminium-szabványok .................................. 2 400 Erősáramú villamos berendezések: szigetelt vezetékszabványok ................ 3 600 A villamos ivhegesztésről. Irta: MAI ARTHUR .......................................................... T 200 A távtelefónia technikája. Irta: dr. ENGELHARDT ÁGOSTON .............-............. 7 200 PT-P-OJ fl> 5 ßj ^ fs< O 8)' S­o B Q, Sn 5‘ o. 2 <£ D-3 0« ^ fi o ^ 3 g tr* cfl -1-» S S N w ° B 'S S’ s; I fi cn Hj oT ü-« & « 'S « Vi n> Cl. wmá o=fT 5-§^ ^ i fi S w «f fi Q, N fi' fi Ov w CT - ^ fi' fa rr N fi O p TI fi Cf co o £j SLc 3 3- S-o v; o 2- » H « ÍS ­fD' N fi B."> B). Ö. a" w <í. fi 3 3 frS' O: Vételre és eladásra vonatkozó hirdetéseket Id. IX. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék