Elektrotechnika, 1932 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-01 / 1-4. szám

1—4. szám. tEKTROTECHNIKA ELŐFIZETÉSI AR: —- 24 Pengő — 13 Pengő A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. Erzaébet-körut 49. szám. Telefon: József 33—0—50. TUNGSRAM ■ ■ « « n « « « • V í ^ ^ ?5 ■ megbízható EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI R.T. Telefon: Auf. ’f’94-8-60. ÚJPEST 4. Sürgönyeim; Tungsram, Újpest. Városi Iroda és raktár: VI. Eötvös-utca 11. — Telefon: Aut. 28-7-67, Aut. 12-9-02. c OJ % 73 U) 4) 50 UJ 3 — :0 c9 **­a iJS o 0) •w o u Ji lú C« ‘0 •áv C« a C 12 •4-i V be :0 stÖl • ‘O *é ^ s ■u 3 :3 <n O Ql, > .fi (8 N (A .18 V tó H ^ V c ■5 o­5 >o J9 (8 2 tfj ^ /legfjelent a M. Kir. Kereskedelemügyi minisztérium legújabb kiadványa: Magyarország villamosítá- lának fejlődése az 1928. és 1929. években és Magyarország villamos energiatermelő elepei és nagyfeszültségű távolsági vezetékei (térkép 1930. évi december hó 31. állapot). Kapható Toldi Lajos könyvkereskedésében, II. Fő-utca 2. 3^ ?^ i-!^k y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék