Elektrotechnika, 1934 (27. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1-4. szám

51719 27. évfolyam Budapest, 1934, január—február ________________ 1—4. szám ELEKTROTECHNIKA ......... 1— ELŐFIZETÉSI AR; I a MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET I ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre ... ... 24 Pengő I .,..,...,.,^0 I V. kér., Honved-ulca 22. 1 szám. Félévre .. ... ... ... 13 Pengő HIVATALOS KÖZLÖNYE Telefon: 20—0—51. TUNCSRAMIi (1) LO 0)0 (D cO © ^ .Ű CO <D O XI >» -► ■ megbízható, jo EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI R. T. Telefon: Aut. ’>‘94-8-60. ÚJPEST 4. Sürgönyeim; Tungsram, Újpest. Városi iroda és raktár: VI. Eötvös-utca 11. — Telefon: Aut 28-7-67, Aut. 12-9-02. ENERGIEWIRTSCHAFT. Eine Studie über Kalorische und Hydraulische Energieerzeugung. írta: Dr. Seidner Mihály műegye­temi m. tanár, Budapest. Julius Springer Berlin és Wien kiadása, 1931. Megrendelhető a Magyar Elektrotechnikai Egyesületben. Ara fűzve 13,— P. Postaköltség külön fizetendő. Budapest Székesfőváros Elektromos Hűvel pályázati fölhívását Id. Vili. oldal UJjö I U) ; nT. ® ni L) > — 03 ■ ® ÍJ ■O *o £ ® ^ ^cC f- ® X) c « ^ ‘ ilD íq Oi to r 0 :0 ^ CiO C 0) CD S >^2 -íS-g;: > >0. ^'(1) O) « (/) ^ c 0 X N Q­w (/> >» CO C :0 •§ N I o CO ' V NO^ .^.,^00 |q:o </i +-* -f-j* 0 -ti O N ni rt ^ ^ V— UCN JZ o ^ í;í ^ <1> fÖ V N S LU = i- XI cö *D >* 0)0 (0 <<

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék