Elektrotechnika, 1936 (29. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1-2. szám

ELEKTROTECHNIKA 1936, január Engel Károly elektromos szerelési anyagok és készülékek gyára. Cég^tulajdonosok: csetényi Dr. Holitscher Pál gépészmérnök, Komját Ernő és Holitscher Géza oki. gépészmérnök. Budapest, VII., Vörösmarty-ucca 16. TELEFON: *43-7-37. Sürgönyeim: „NORIS" BUDAPEST. ULVIR-NAPFENY barnít, mint a napsugár üdít, gyógyít, megvéd a betegségtől. u j D O N S Á G Az ULVIR napfény a magaslati nap­fénnyel egyenlő összetételű ultra­ibolya és infravö­rös sugarakat tartalmaz. Műszaki le Írás és árak kérdezősköciésre. Mindenki oicsóságánái fogva könnyen megveheti!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék