Elektrotechnika, 1948 (40. évfolyam, 1-11. szám)

1948-01-01 / 1. szám

517 ir’­40* évfolyam , 11* Tv ­Budapest, 1948 januái' ELEKTROTECHNIKA A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESULE:T HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Honvéd-u. 22. Távbeszélő : 120-313 TUNGSRAM Víiéatnos 6aíeMtak takinte.ttei mindig. iegg^n ifuenmíatt a tMAgjg&\ ííaktKOiSJcdnikai tgigASUHzt áitai kixijdott Utasítás első sesélynyujtásra viüamossás okozta baleseteknél Magyarországon gyártott ÖSSZES RÁDIÓSZUPEREK középfrekvenciás adatait elsőízben közli a SZERYISZ­KAPCSOLÁSOK 1948. Tartalmazza az Összes 1943 óta gyártott hazai készUlekek szervisz- rajzait, C'cn felül pedig viasza- menöleg egészen a még kinyomoz- luitó aduitokig az Összes hazai gyári készülékeink Tontos és gyakran cserélendő alkatrészeit: csövek, potenciométerek, skálaizzók, frtb, ÁRA : 28'— forint Vidéki megrendeléseknél kérjük az összeget + 3»/o forgalmi adó, porló és csomagolási költséget 5960. sz. csekkszámlánkra előzetesen átutalni. Népszava Könyvkiadó, Budapest, VII., Erzsébet-körút 17. Távbeszélő: >.20-92ó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék