Élelmiszervizsgálati Közlemények 23. (1977)

1977 / 1-2. szám

Szerkeszti a szerkesztőbizottság Kottász József szerkesztő (Budapest) Almási Elemér (Budapest) Bartuczné, Kovács Olga (Budapest) Bíró Géza (Budapest) Horváth György (Kecskemét) Kacskqvics Miklós (Pécs) Kismarton Károly (Budapest) Kovács József (Budapest) Kovács Sándor (Budapest) Lásztity Radomir (Budapest) Vajda Ödön (Budapest) szerkesztőbizottsági tagok Lindner Károly (Budapest) Marosi József (Budapest) Molnár Lászlóné (Budapest) Nedelkovits János (Budapest) Pollák Lászlóné (Budapest) Ravasz László (Budapest) Selmeci György (Szeged) Szakái Sándor (Budapest) Szilágyi József (Budapest) \ TARTALOM Lindner Elek emlékezetére (Kottász József) ................................................................................ 1 Kismarton Károly: Beszámoló az élelmiszeripari termékek minőség alakulásáról az 1976. évben ...................... 3 K ottász József: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1976. évi XXII. kötetéről..................................................................................................................,................ 14 K ovács József, Kiss Béla, Liszonyiné Gacsályi Márta és Nedelkovits János: Élelmisze­reink radioaktív szennyezettségének vizsgálata és az eredmények értékelése a környezeti szennyezők változásának figyelembevételével ..................................... 16 Farkas Józsefné és Schreiner Ernöné: A patulin előfordulása és hatástalanítása az élel­miszerekben I................ 26 P otsárné Hajnal Klára, Vámosné Vigyázó Lilly, Kissné Kutz Natália és Hegediisné Völgyi Erzsébet: Alma vízgőzzel illó komponenseinek változása a tárolás során............ 31 C élba Jiri: Paradicsom és burgonya reológiai sajátságainak vizsgálata (angolul)............ 39 K iss Emese, Bogdán Józsefné és Gasztonyi Kálmán: Gyorsmódszer a búzakeményítő sérültségének meghatározására .................................................................................... . 49 S zarvas Tibor és Stiaszny Ferencné: Élelmiszerek összes savtartalom meghatározási módszereinek összehasonlító vizsgálata ...............,.................................................... 56 S zarvas Tibor és Ducsay Tamás: Dohánygyártmányok nedvességtartalmának meg­határozásáról .......................................................................................................................... 61 f Bárdos György és Mánfai György: A Besson piknométer alkalmazása.................................. 64 H azai könyv és lapszemle..................................................:............................................................... 67 S zakmai, személyi hírek ..................................................................................................................68 A dolgozatokat lektorálták: dr. Finály István, dr. Kottász József, dr. Lásztity Radomir, dr. Selmeci György, Szarvas Tibor és dr. Szilágyi József. XXIII. kötet 1977. 1-2. füzet EMKZAH 23/1 -2/1 -68 (1977) ÉLELMISZERV IISGÁ LATI KÖZLEMÉNY®»4^ A MÉM ÉLELMI SZER ELLEN ŐRZŐ ÉS VEGYV&SÜÁJUfl I^zH^T ÉS A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI ÉLELMISZEPltLLEN^Qft^w^** ÉS VEGYVIZSGÁLÓ INTÉZETEK KÖZLÖNYE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék