Élelmiszervizsgálati Közlemények 28. (1982)

1982 / 1-2. szám

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK A MÉM ÉLELMISZERELLENŐRZŐ ÉS VEGYVIZSGÁLÓ KÖZPONT ÉS A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI ÉLELMISZERELLENŐRZŐ ÉS VEGYVIZSGÁLÓ INTÉZETEK KÖZLÖNYE Szerkeszti a szerkesztő bizottság Takó Éva (Budapest), a szerkesztő bizottság elnöke Kottász József szerkesztő (Budapest) Almási Elemér (Budapest) Bartuczné Kovács Olga (Budapest) Horváth György (Kecskemét) Kacskovics Miklós (Pécs) Kovács Sándor (Budapest) Lásztity Radomir (Budapest) Lindner Károly (Budapest) Marosi József (Budapest) Molnár Lászlóné (Budapest) Nedelkovits János (Budapest) Poliák Lászlóné (Budapest) Ravasz László (Budapest) Sarudi Imre (Kaposvár) Selmeci György (Szeged) Szakái Sándor (Budapest) Szilágyi József (Budapest) Vajda Ödön (Budapest) Zukál Endre (Budapest) szerkesztő bizottsági tagok TARTALOM Vas Károly emlékezetére (Kottász József)..................................................... 1 Aranyi Endre emlékezetére (Bozó Árpád) ..................................................... 3 Kottász József* Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1981. évi XVII. kötetéről ....................................................................................... 5 Sariidi Imre és Varga Etelka: A kalcium és a kálium lángspektroszkópiás meghatározása növényi és állati eredetű minták hamujában .............. 7 C zeglédi Jankó Gézáné, Mihályi Györgyné és Körmendi László: A szalicil­savas nitrátmeghatározási módszer vizsgálata hosszú érlelésű húsipari készítményekben ........................................................ 17 Fábry Zoltán, Perecsényi Erzsébet és Kántor Dezső: Kalcium- és káliummeg­határozási módszerek összehasonlítása ideális modell, ill. hamumin­tákból készített oldatokban ..... 25 Z sigmond Attila, Békés Ferenc és Ungár Erika: Az aminosav-analízis hiba­forrásainak vizsgálata................. 33 Klat smányi János és Zala Péter: Tonik üdítőitalok kinintartalma gázkroma­tográfiás meghatározásának tapasztalatai............................................... 49 Polacsekné Rácz Mária, Szép Ivánné és Vámosné Vigyázó Lilly: Raffinóz­tartalom meghatározása melaszokban ................................................... 55 Visi György és Butti Erzsébet: Hozzászólás a sütőipari termékek savfok­mérésének gyakorlatához..................„...................................................... 63 Rácz Endréné és Marton Andrea: Gyorsfagyasztott szamócakrém C-vitamin­tartalmának alakulása “tárolás során ............................................... *.. 71 Az Élelmiszer-ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek IV. Tudományos Konferen­ciája (Kacskovics Miklós)......................................................................... 77 Takács János emlékülés (Szakái Sándor) ...................................................... ' 80 Hazai lapszemle: (Kacskovics Miklós) ................................................ 48 Külföldi lapszemle .....................................................................................54, 62, 70 A dolgozatokat lektorálták: dr Kottász József, dr. Lásztity Radomir, dr. Nedel kovits János, dr. Szakái Sándor dr. Szabolcs László, és Takó Éva._____________ X XVIII. kötet____________________1982._______________________1-2. füzet E MKZÁH 28/1-2/1-80 HU ISSN 0422-9576

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék