Élelmiszervizsgálati Közlemények 30. (1984)

1984 / 1-2. szám

ELELMISZEBVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER ELLENŐRZŐ KÖZPONT ÉS A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK KÖZLÖNYE Szerkeszti a szerkesztő bizottság Takó Éva (Budapest), a szerkesztő bizottság elnöke I Kottász József szerkesztő 1 (Budapest) Almási Elemér (Budapest) Bartuczné Kovács Olga (Budapest Horváth György (Kecskemét Kacskovics Miklós (Pécs) Kovács Sándor.(Budapest) Lásztity Radomir (Budapest) Lindner Károly (Budapest) Marosi József (Budapest) Molnár Lászlóné szerkesztő Nedelkovits János (Budapest) Pollák Lászlóné (Budapest Ravasz László (Budapest) Sarudi Imre (Kaposvár) Selmeci György (Szeged) Szakái Sándor (Budapest) Szilágyi József (Budapest) Vajda Ödön (Budapest) Zukál Endre (Budapest) bizottsági tagok TARTALOM , , Takó Éva: Az élelmiszerek minőségének 1983. évi alakulása és az ellenőrző- 1 sek tapasztalatai .............................................................................................. D raskovics Imelda: Beszámoló az ÉVI KE 1983. évi XXIX. kötetéről .;.. 23 Molnár Pál: A Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv helye és szerepe a hazai élelmiszerellenőrzésben ................................,................................ 25 S zabó S. András és Szóród László: Élelmiszeripari kutatások eredményei. IV. A cukorrépa ipari feldolgozásával kapcsolatos kutatások gyakorlati eredményei ...................... 33 M olnár István: Centrifugálási idő meghatározása oldószerextrakciós tejpor zsírvizsgálatoknál.........'.................................................................... A del El-Kady éS mtsai: Kukoricafehérjék Hi vitro biológiai értékelése néhány 37 magyar fajtánál .................................................. 47 K erekes László: A cukor mikrobiológiai minőségének alakulása ................. 53 H azai Lapszemle (Kacskovics Miklós) .................................................................. 68 Jo gszabály Figyelő (Pintér Gyula) ................. 61 Könyvismertetés (Falusi Zs. és Draskovics I.) ............................................. 60 S zakmai Hírek .............................................................................................. 60 B ancsik Lajos emlékezetére (Jámborné Valyon Mária) .................................... 67 A dolgozatokat lektorálták: Draskovics Imelda, dr. Gasztonyi Kálmán, dr. Kacs­kovics Miklós, dr. Lásztity Radomir, dr. Vajda Ödön XXX. kötet 1984. 1—2. füzet EMKZÁH 30 (1 -2) 1 -76 HU ISSN 0422-9576

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék