Élelmiszervizsgálati Közlemények 63. (2017)

2017-03-31 / 1. szám

TARTALOM – CONTENTS Szteroidszármazékok LC-MS/MS módszerű analízise: 1376 szelektív minta-előkészítési eljárások kevert módú  szilárd fázisú extrakció és pH-kontroll alkalmazásával (Tölgyesi Ádám, Virender K. Sharma) Analysis of steroid derivatives by LC-MS/MS methods: selective sample preparation procedures by using mixed-mode solid phase extraction and pH control (Tölgyesi Ádám, Virender K. Sharma) Az analitikai standard oldatok pontossága és a névleges koncentrációjuk 1398 bizonytalansága (Ambrus Árpád, Kamirán Áron Hamow, Kötelesné Suszter Gabriella, Németh Anikó, Solymosné Majzik Etelka) Accuracy of analytical standard solutions and the uncertainty in their nominal concentrations (Árpád Ambrus, Kamirán Áron Hamow, Gabriella Kötelesné Suszter, Anikó Németh, Etelka Solymosné Majzik) A chiamag, mint új élelmiszer 1422 (Kemenczei Ágnes, Maczó Anita, Kiss Anna) Chia seeds as a new food (Ágnes Kemenczei, Anita Maczó, Anna Kiss) Leíró vizsgálatot végző érzékszervi bírálók teljesítményértékelési 1434 módszereinek felülvizsgálata (Sipos László, Ladányi Márta, Kókai Zoltán, Gere Attila) Revision of the performance evaluation methods of sensory panelists performing descriptive analysis (László Sipos, Márta Ladányi, Zoltán Kókai, Attila Gere) Természettudományos oktatás az iskolában élelmiszer-vizsgálati 1452 kísérletek segítségével (Tiszáné Kósa Eszter Imola, Szabó S. András, Szabó Gergely Levente, Izsák Margit, Bozi János) Teaching of natural sciences in schools with the help of food investigation experiments (Eszter Imola Tisza-Kosa, Andras S. Szabo, Gergely Levente Szabo, Margit Izsak, Janos Bozi) Könyvajánló 1466 Book Review Nemzeti szabványosítási hírek 1470 (Kurucz Csilla) Review of national standardization (Csilla Kurucz) Hazai körkép 1474 Local panorama Kitekintő 1482 Outlook TARTALOM HU ISSN 0422-9576 Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a cikkekben szereplő táblázatokban és ábrákban a tizedes-értékeket ponttal választjuk el az angolszász helyesírás szerint. We inform our dear readers that a decimal point is designated for the decimal mark (in the tables and figures) in the articles, according to the Anglo-Saxon convention. Címlapfotó / Cover photo: Shutterstock

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék