Élet és Tudomány, 1973. július-december (28. évfolyam, 27-52 szám)

1973-08-31 / 35. szám

SZEPTEMBER 4, KEDD: 8.05: Az új tanév elé (Nagy Miklós művelődésügyi minisz­ter köszöntője). 9.05: Iskola-tv. 14.35: Iskola-tv. 17.23: Hírek. 17.35: Tizen Túliak Társasága. 18.00: Játék a betűkkel. 18.30: Telesport. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híraűő. 20.00: A ven­dég (színházi közvetítés). 21.50: A század gyalázata (dók. íilm). 22.05: Tv-híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: A Duna-delta Ismeretlen világa. 3. rész. 20.30: Telesport. 21.30: Vidám reklám. 21.40: Mesteriskola. 22.15: Nobel-dlja- sok. SZEPTEMBER 5, SZERDA: 9.30: Delta. 9.55: Maigret fel­ügyelő. 10.45: Dolgozz hibátla­nul! 11.20: Minikoncert. 15.45: Talpalatnyi föld (magyar film). 17.23: Hírek. 17.30: Környeze­tünk védelméért, 6. rész. 18.10: Sokszínű föld (magyar kisfilm). 18.30: Telesport. 19.15: Esti me­se. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Haj­nalban indulhatunk . . . 20.50: Falak között (lengyel film). 21.50: Tv-híradő — 2. kiadás. 22.00: Telesport. 2. MŰSOR: 20.00: A LJUBLJANAI TELE­VÍZIÓ ESTJE. 20.05: Ljubljanai variációk. 20.25: Temetés (ju­goszláv tv-film). 21.30: Kis or­szág — nagy látnivalók. 21.50: Találkozás Ditka Háberl-lel. 22.15: Dolenski történet. SZEPTEMBER 6, CSÜTÖRTÖK: 8.05—15.25: Iskola-tv. 17.35: Hí­rek. 17.40: Nő — három szerep­ben. 17.50: Reklám. 18.00: Ra­dar. 18.30: Telesport. 19.20: Es­ti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Országutak, 3. rész. 22.00: Tv- híradó 2. kiadás. 22.10: Tele­sport. SZEPTEMBER 7, FENTEK: 10.00: A 36. heti lottó sorsolá­sa. 17.43: Hírek. 17.50: Reklám. 17.55: Mindenki közlekedik . . . 18.25: öt perc meteorológia. 18.30: Telesport. 19.20: Esti me­se. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Ve­lünk kezdődik minden (tv- film). 21.15: Négy kerékkel okosan. I. rész. 22.15: Tv-hír­adó 2. kiadás. 22.25: Telesport. 2. MŰSOR 20.00: Telesport. 21.30: Szophok- lész: Elektra (tv-játék). SZEPTEMBER 8, SZOMBAT: 9.30: Radar. 10.00: Országutak, 3. rész. 12.00: Nő — három sze­repben. 14.48: Reklám. 14.55: Telesport. 17.15: Hírek. 17.20: Reklám. 17.25: Zenei szótár. 17.55: A Koreai Népi Demok­ratikus Köztársaság nemzeti ünnepén. 18.15: Anyakép (Zol- nay Zsuzsa műsora). 18.40: Té­kozló fiú. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Magya­rázom magunkat, 2. rész. 20.10: Betörő az albérlőm (angol film). 21.35: Csoóri Sándor be­szélget Kallós Zoltánnal. 22.25: Tv-hiradó 2. kiadás. 22.35: Te­lesport. SZEPTEMBER 9, VASÁRNAP: 8.05: Felsőfokú matematika. 8.45: Német nyelvtanfolyam. 9.10: Francia nyelvtanfolyam. 9.30: Csak gyerekeknek. 10.00: Papírsárkány. 10.35: Mi és Vul­kán (szovjet Játékfilm). 14.03: Pedagógusok fóruma. 14.45: Reklám. 14.55: Telesport. 17.00: Kisfilm. 17.15: Műsorainkat ajánljuk. 17.40: A Bolgár Nép- köztársaság nemzeti ünnepén. 18.00: Delta. 18.25: Telesport. 18.40: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: Mindent George miatt (NSZK film). 21.40: Hírek. 21.45: Telesport. A RADIO ISMERETTERJESZTŐ MŰSORÁBÓL: Kossuth: 3-án: 17.40: Az őstörténet ak­tualitása. 4-én: 7.45: Orvosi ta­nácsok. 5-én: 12.35: Néhány perc tudomány. 6-án: 7.45: Or­vosi tanácsok. 7-én: 11.00: A kókuszdió, az óceán ajándéka. 22.50: Meditáció a munkaügyi kutatásokról. 8-án: 16.00: 168 óra. 9-én: 12.20: Édes anya­nyelvűnk. 22.45: Vadnyugati magyar tragédia a századvégi Kanadában. Petőfi: 3- án: 13.03: Korlátok és lehető­ségek. 4-én: 9.53: Könyvek, tá­jak, emberek. 8-án: 18.13: A Neptun birodalmában. 9-én: 10.52 Százados szenzációk. 3. műsor: 4- én: 19.45: A transzuránok fel- használásáról. A Magyar Rádió és Televízió a műsorváltoztatás Jogát fenn­tartja. ITUEKOZWO IRODALOMJEGYZÉK 35. SZAMUNK CIKKEIHEZ EGY OSI SEJTSZERVECSKE: A PEROXISZOMA Csányi Vilmos: Sejtbiológia (Gondolat Kiadó, 1970., 59 Ft) 000; Elődi Pál: A fehérjék titkai nyomában (Gondolat Ki­adó, 1973., 47 Ft) OOO: Kertai Pál: Általános biológia (Gon­dolat Kiadó, 1973., 93 Ft) OOO. A SZEGEDI DEMETER-TORONY Szeged (Útikönyvek) (Panorá­ma 1971., 30 Ft) O; Szeged (Panoráma Képeskönyvek) (Panoráma 1972., 53 Ft) O. A VILLAMCSAPAS VALÓSZÍNŰSÉGE Aujeszky László: A légkör fi­zikája (Akadémia Kiadó, 1957.. 60 Ft) OOO; Bacsó Nándor: Bevezetés az agrometeoroló­giába (Mezőgazdasági Kiadó, 1973.. 57 Ft) OO; A Föld (A Természet Világa) (Gondolat Kiadó, I960.. 77 Ft) OO. A MUNKA ÁBRÁZOLÁSA A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN Artner Tivadar: Évezredek művészete (Gondolat Kiadó. 1972.. 69 Ft) OO: Garas Klára: A Szépművészeti Múzeum ké­pei (Corvina Kiadó, 1973., 12n Ft) OO. OKTATÁSÜGYÜNK KORSZERŰSÍTÉSE Kelemen László: A pedagógia) pszichológia alapkérdései (Tan- könyvkiadó, 1973.. 28 Ft) OOO Dienes Zoltán: Építsük fel a matematikát (Gondolat Kiadó. 1973.. 18.50 Ft) OOO; Andre Ravuz: Modern matematika — élő matematika (Gondolat Ki­adó, 1973.. 10 Ft) OOO. A SZÜRKE BAGOLY TITKA Szürke Bagoly: Két kicsi hóc (Kossuth Kiadó. 1957., 15 Ft) O KIÁLLÍTÁSOK: Pisztolytörténet (Országos Had történeti Múzeum); Szlovák képzőművészet (Erns Múzeum): Mai magyar iparművésze (Iparművészeti Múzeum); A városi közlekedés történeti (Magyar Közlekedési Múzeum) Ekék a XVn—XVHI. századbar (Magyar Mezőgazdasági Mú­zeum) ; Bútorművészet a XIX. század ban (Nagytétényi Kastélymú zeum).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék