Élet és Tudomány, 1973. július-december (28. évfolyam, 27-52 szám)

1973-09-14 / 37. szám

.ytA V IJj|Tt?^r/r, vrA SZEPTEMBER 18, KEDD: SZEPTEMBER 22, SZOMBAT: IRODALOMJEGYZÉK 8.05—13.35: Iskola-tv. H7.28: Hí­rek. 17.35: Magyarország és az integráció. 2. rész. 18.00: Ma még csak jövevény (dók. film). 18.25: Környezetünk védel­méért. 8. rész. 18.50: Játék a betűkkel. 19.U0: Reklám. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Joseph Heller: Irány New Haven (színházi közvetítés). 22.05: Életünk az időben, 1. rész. 22.35: Tv-híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: Tízezer Lakás (riport). 20.30: Reklám. 20.35: Ritmus és melódia. 21.35: Gyökerek (dók. film). 21.40: A Duna-delta is­meretlen világa, 5. rész. SZEPTEMBER 19, SZERDA: 8.05—9.20: Iskola-tv. 9.43: Delta. 10.10: Montevasall aranyérme (NSZK film). 11.10: Csak az ál­dozat? 13.35: Iskola-tv. 17.28: Hírek. 17.35: Kuckó. 17.55: Tele­sport. 19.50: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.30: A föld szíve (olasz filmsorozat, 2. rész). 21.25: Szakonyi Károly két egy- felvonásosa. 22.20: Tv-híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: Csiky Gergely: Mákvirá­gok. 21.20: Két olimpia és köz­ben egy világháború. (Ismétlé­sek) 8.20—9.20: Iskola-tv. 9.55: Ró­lad van szó! 10.25: Országutak, 5. rész. 11.35: Nő — három sze­repben. 11.50: Tízen Túliak Társasága. 15.53: Telesport. 16.40: Reklám. 16.45: Természet- barát. 17.00: Hírek. 17.05: Rek­lám. 17.15: Képes Króriika. 17.55: Látogatás dr. Tamás La­josnál. 18.25: Kicsoda, micsoda? 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hír­adó. 20.00: Magyarázom ma­gunkat. 4. rész. 20.10: De én nem akarok megnősülni (am. film). 21.25: Gianpiero Mastro- mei énekel. 21.55: Tv-híradó 2. kiadás. 22.05: Bűvös doboz (svéd zenés film). SZEPTEMBER 23, VASÄRNAP: 8.20: Felsőfokú ' matematika. 9.00: Német nyelvtanfolyam. 9.25: Francia nyelvtanfolyam. 9.50: Csak gyerekeknek. 10.20: An juta útja (szovjet film). 11.40: Nemzetközi motocross- verseny. 15.38: Társadalom és iskola. 16.20: Nehéz ma férjhez menni (tv-jáiték). 17.25: Rek­lám. 17.30: Műsorainkat ajánl­juk. 17.55: Reklám. 18.05: Delta. 18.30: Sporthírek. 18.40: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hí­rek. 20.05: Shakespeare: Vihar (tv-film). 22.00: Hírek, sporthí­rek. A RÁDIÓ ISMERETTERJESZTŐ MŰSORÁBÓL: A 37. SZAMUNK CIKKEIHEZ: SZENT-GYÖRGYI ALBERT NYOLCVANÉVES Helmuth H. Böttcher: A vita­minok könyve. A vitaminkuta­tás története (Gondolat Kiadó 1969., 40 Ft) OO: Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondola­tai (Gondolat Kiadó 1970., 22,50 Ft) OOO; Szent-Györgyi Al­bert: Az élet állapota (Krite- rion Kiadó Bukarest, 1973. Elő­készületben) OOO. OKTATÁSÜGYÜNK KORSZERŰSÍTÉSE Ludwik Chmaj: Utak és tév- utak a XX. század pedagógiá­jában (Gondolat Kiadó, 1969., 37 Ft) OO: Kelemen László: A pedagógiai pszichológia alap­kérdései (Tankönyvkiadó 1973.. 28 Ft) OOO: Harsányi István: Az iskolai nevelés pszicholó­gus szemmel (Tankönyvkiadó 1972., 15.50 Ft) OO: Burrhus F. Skinner: A tanítás technológiá­ja (Gondolat Kiadó 1973., 28,50 Ft) OOO. A MÉHLEPÉNY Az emberi test. A modern or­vostudomány eredményeinek áttekintése (Gondolat Kiadó 1971. I—II. köt., 182 Ft) OO: Kovács Lajos: A nőorvosnál (Medicina Kiadó 1972., 32 Ft) O: Hirschler Imre: A nők vé­delmében (Medicina 1969., 16 Ft) O. A MUNKA ÁBRÁZOLÁSA A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN SZEPTEMBER 20. CSÜTÖRTÖK: 8.05—14.35: Iskola-tv. 17.18: Hí­rek. 17.25: Tízen Túliak Társa­sága. 18.15: Rólad van szó! 18.45: Reklám. 18.50: Esti mese. 19.00: A Békekongresszusról je­lentjük. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Országutak, 5. (befejező) rész. 21.10: ötszemközt dr. Somogyi József szobrászművésszel. 22.10: Tv-híradó 2. kiadás. SZEPTEMBER 21, PÉNTEK: 8.05—16.25: Iskola-tv. 17.28: Hí­rek. 17.35: Szárnyas emberek. 17.50: Nő — három szerepben. 18.05: Reklám. 18.10: Tízezer la­kás, 2. rész. 18.40: öt perc me­teorológia. 18.45: Reklám. 18.50: Esti mese. 19.00: A Békekong- 'resszusról jelentjük. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Arsene Lupin. 20.50: Négy kerékkel okosan. 21.50: Életünk az időben. 2. rész. 22.20: Tv-híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: A forradalmak kora és Magyarország (ism.) 20.50: Cserhalmi Imre: Úton (tv-film). Kossuth: 17-én: 17.40: Tudományos hír­adó. 18-án: 7.45: Orvosi taná­csok. 20.49: Hol tartunk a szá­mítógépek alkalmazásában? 20- án: 7.45: Orvosi tanácsok. 21- én: 11.00: Változó világtér­kép. 22.50: Meditáció a könyv­ről. 22-én: 16.00: 168 óra. 23-án: 12.10: Édes anyanyelvűnk. Petőfi: 17-én: 18.23: Van-e biológiai idő? 18-án: 11.53: Könyvek, tá­jak, emberek. 19-én: 11.55: Né­hány perc tudomány. 21-én: 19.39: Egy évezredes vita. 22-én: 17.44: A Neptun birodalmában. 4. rész. 23-án: 17.00: Tudósaink arcképcsarnoka. 3. műsor: 19-én: 19.28: Küzdelem a víru­sokkal. A Magyar Rádió és Televízió a müsorváltoztatás jogát fenn­tartja. Artner Tivadar: Évezredek művészete (Gondolat Kiadó 1972., 69 Ft) O. A 150 ÉVES MAKADAMÜT Pieter Coll: Már az ókorban is tudták (Gondolat Kiadó 1966., 18,50 Ft) O: A mérnök (Műsza­ki Kiadó 1973., 54 Ft) OO. A TIT TERMÉSZETTUDOMÁ­NYI STÚDIÓ (XI., BOCSKAI ÜT 37.) RENDEZVÉNYEI: Szeptember 14-én 18 ó: Tanul­junk kísérletezve fizikát; a mozgások leírása — ugyancsak 18 ó. Kamerával Japánban. Előadó: Székely Tamás. 17-én 18 ó: Bornholm szigetétől Grönlandig. Előadó: dr. Gonda György. Természettudományi filmest; örök megújulás. 18-án 18 ó: Az első reaktortól a mai atomerőművekig. Előadó: Vá- radi Vilmos osztályvezető-he­lyettes. 19-én 18 ó: Vitorlással a Tigrisen. Előadó: Vedres László író. 20-án 18 ó: ,,Én kedves Amazóniám” I. Előadó: Molnár Gábor író. 21-én 18 ó: Észak nagy Velencéje, Lenin- grád. Előadó: Csathó István író. Vadászat egykor és ma. Előadó: dr. Fodor Tamás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék