Élet és Tudomány, 1973. július-december (28. évfolyam, 27-52 szám)

1973-10-05 / 40. szám

TÁJÉKOZTATÓ OKTOBER 9, KEDD: OKTOBER 13, SZOMBAT: IRODALOMJEGYZÉK 40. SZAMUNK CIKKEIHEZ: 8.05:—16.25: Iskola-tv. 17.28: Hí­rek. 17.35: Papírsárkány. 18j15: Mire jó a számítógép? 18.40: Játék a betűkkel. 19.00: Rek­lám. 119.10: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Palimadarak (olasz film). 21.45: Műhely 1973. 22.40: Tv-híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: Korok, versek. 20.55: Tv- híradó. 21.25: Pantomim műsor. OKTÓBER 10, SZERDA: 0.20: Iskola-tv. 9.55: Delta. 10.20: Salto mortale. 11.15: Mi­re jó a számítógép? 17.23: Hí­rek. 17.30: Antropológia. 18.05: Nő — három szerepben. 18.15: Ifjúsági Telemagazin. 19.05: Reklám. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: önök kér­ték . . . 21.30: Iszlám (olasz dók. film-sorozat). 22.30: Tv-híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR: 9.20: Iskolatévé. 9.50: Téka. 10.20: Egy hölgy arcképe, 3. rész. 11.05: Ifjúsági Telemaga­zin. 11.55: Nő — három szerep­ben. 12.05: Mindenki közlekedik. 15.13: Reklám. 15.25: Telespórt. 17.20: Salto mortale, 3. rész. 18.20: Hírek. 18.25: A hangszer készítése. 18.50: Látomás a va­lóságról. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Magyarázom magunkat, 7. rész. 20.10: Irma, te édes (am. film), 22.30: Ki­csoda. micsoda? 23.15: Tv-hír- adő 2. kiadás. OKTOBER 14, VASÁRNAP: 8.40: Felsőfokú matematika. 9.20: Angol nyelvtanfolyam. 9.35: Német nyelvtanfolyam. 10.00: Csak gyerekeknek. 11.00: Telesport. 14.48: Pedagógusok fóruma. 15.25: Korok, versek. 16.20: Skót tájak. 16.50: Rek­lám. 16.55: La Fontaine — A béka és az ökör. 17.10: Rek­lám. 17.15: Műsorainkat ajánl­juk. 17.40: Nemzetközi Népze­nei Verseny. 18.40: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: Sirály (színházi közvetítés). 22.20: Hírek, sporthírek. A DOPPLER-EFFEKTUS Budó Ágoston: Kísérleti fizika (Tankönyvkiadó, 1972., 61 Ft) OOO; Öveges József: Az élő fizika (Gondolat Kiadó, 1972., 36 Ft) ©. A SZEXUALITÁSRÓL A FOGAMZÁSTÓL A FELNŐTTÉ VÁLÁSIG Az emberi test 1—II. (Gondo­lat Kiadó, 1971., 182 Ft) ©O; Francis A. E. Crew: Az Ivar- meghatározás genetikája (Gon­dolat Kiadó, 1971., 18,50 Ft) ©©©; Peo C. Koller: Kromo­szómák és gének (Medicina Ki­adó, 1971., 14,50) ©00; James Dewey Watson: A kettős spi­rál (Gondolat Kiadó. 1972., 27 Ft) ©0. A TUBARÓZSA A növények világa I—II. (Gon­dolat Kiadó, 1969., 144 Ft) 0©; sulyok Mária — Timár Zsuzsa: Képes virágábécé (Mezőgazda- sági Kiadó, 1972., 40 Ft) ©. 20.00: A forradalmak kora és Magyarország. 4. rész. 20.40: Tv-híradó. 21j10: Kalendárium. 21.35: A Duna-delta ismeretlen világa, 8. rész. A RADIO ISMERETTERJESZTŐ MŰSORÁBÓL: Kossuth: SCHWERIN Lindner László: Német De­mokratikus Köztársaság (Pano­ráma Útikönyvek, 1971., 109 Ft) O. OKTOBER 11, CSÜTÖRTÖK: 8.05—17.20: iskola-tv. 17.58: Hí­rek. 18.05: Mindenki közleke­dik. 18.35: Reklám. 18.40: Téka. 19.10: Reklám. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Egy hölgy arcképe, 3. rész. 20.45: Irodalmi összeállítás. 21.30: Ze­nei figyelő. 22.10: Tv-híradó 2. kiadás. OKTOBER 12, PÉNTEK: 8.05—15.25: Iskola-tv. 17.28: Hí­rek, 17.35: Sakk-matt. 17.55: Dúdoló. 18.25: öt perc meteo­rológia. 18.30: Alkoholizmus (dók. film). 19.05: Reklám. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Pesti tavaszok '(irodalmi összeállítás). 21.30: Négy kerék­kel okosan. 22.30: Tv-híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: Dave Cash műsora. 20.25: Reklám. 20.35: Tv-híradó. 21.05: 25 éves a lengyel hadsereg. 21.30: Gádor Béla: Othelló Gyulaházán (tv-film). 8- án: 15.10: Kollégiumi órák. 9- én: 7.45: Orvosi tanácsok. 9-én: 15.24: A biológia nagy pil­lanatai. 21.30: Tudományos ma­gazin. 10-én: 22.50: Történelmi' figyelő, ll-én: 7.45: Orvosi ta­nácsok. 9.02: Tudományos ma­gazin. 12-én: 11.00: Változó vi­lágtérkép. 13-án: 10.59: Közgaz­daság — egyszerűen. 14-én: 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.47: Rádiólexikon. Petőfi: 8-án: 13.03: Egy ezeréves vita. 18.20: Megmérettünk és nehéz­nek találtattunk. 9-én: 11.53: Könyvek. tájak, emberek. 10-én: 11.55: Néhány perc tudo­mány. 13.40: Tudományos ka­leidoszkóp. 12-én: 19.39: Lan- zarotte, a vulkánsziget. 13-án: 13.03: A siker és az élmény. 15.00: Az erkölcsi tudat válsá­ga. 3. műsor: 10-én: 19.20: Gravitáció a világ­mindenségben. 14-én: 9.30 Nemzetközi Rádióegyetem. A Magyar Rádió és Televízió a műsorváltoztatás jogát fenn­tartja. ANYAGVIZSGÄLAT RONCSOLÁS nélkül J. Gensel: R oncsolásmentes anyagvizsgálatok (Műszaki Ki­adó, 1971.. 9 Ft) 0©; Bajza Kálmán — Henter László — Holbok Sándor: Röntgentech­nika (Műszaki Kiadó, 1966., 35 Ft) ©©©. A TIT TERMÉSZETTUDOMÁ­NYI STÜDIO (XI., BOCSKAI ÜT 37.) RENDEZVÉNYEI: Október 8-án du. 6 óra: Az élővilág kialakulása és fejlődé­se a Földön. Előadó: Dr. Bogsch László egyetemi tanár. 8-án 6 ó: Természettudományi filmest A NAGY KORALLZÁ­TONY. 9-én 6 ó: Körutazás a francia Alpokban. Előadó: Végh László mérnök és Végh Lászlóné. 10-én 6 ó: Az erdélyi havasoktól a Harz-hegységig. Előadó ifj. Dala László erdő­mérnök. 10-én 6 ó: Kísérleti Kémiai Estek. Az ősidők óta ismert vas, kémikus szemmel. Előadó: Dr. Majoros János ve­zető tanár, ll-én 6 ó: A fizikai anyagfogalom fejlődése. I. rész. A mechanika története. Elő­adó: Dr. Károlyházi Frigyes egyetemi docens. ÍR5»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék