Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1000-1526. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 1. (Budapest, 1899)

AZ 1000—1301 KÖZT ALKOTOTT TÖRVÉNYEKET FORDÍTOTTA és jegyzetekkel ellátta NAGY GYULA A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA, ORSZ. LBVÉLTARNOK AZ 1301—1526 KÖZT ALKOTOTT TÖRVÉNYEKET FORDÍTOTTÁK és jegyzetekkel ellátták D' KOLOSVÁRI SÁNDOR És D£ ÓVÁRI KELEMEN A M. T. AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJAI A KOLOZSVÁRI M. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM NY. R. TANÁRAI AZ 1000—1Ö20. ÉVI TÖRVÉNYEKET MAGYARÁZATOKKAL ÉS UTALÁSOKKAL KISÉltl D£ MÁRKUS DEZSŐ KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓ BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1899 MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000-1526. ÉVI TÖRVE NYCZIKKEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék