Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1657-1740. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 6. (Budapest, 1900)

sj$e. ■ ­MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1657-1740. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK FORDÍTOTTA ÉS BEVEZETÉSEKKEL ELLÁTTA TÓTH LÓRINCZ NY. К1И. CURIAI TANÁCSELNÖK, A M. TUD. AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJA, A FŐRENDIHÁZ TAGJA STB. A NYELVEZET ES MUKIFEJEZÉSEK EGYSÉGE TEKINTETÉBŐL EGYEZTETTÉK IV KOLOSVÁRI SÁNDOR És IV ÓVÁRI KELEMEN A M. TUD. AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJAI ÉS A KOLOZSVÁRI M. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM NY. R. TANÁRAI MAGYARÁZATOKKAL ÉS UTALÁSOKKAL KISEIU Dr MÁRKUS DEZSŐ KIADÓ : KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓ RUDAPEST 3-'ff faff FŐ BIZOMÁNYOS : FRANKLIN-TÁRSULAT * RÉVAI TESTVÉREK MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1900

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék