Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1657-1740. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 6. (Budapest, 1900)

CoEjmg Jam# Тктенщсп MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000-1895 MILLENNIUMI EMLÉKKIADÁS D£ CSIKY KÁLMÁN D£ KOLOSVÁRI SÁNDOR MŰEGYETEMI TANÁR EGYETEMI TANÁR NAGY GYULA Dl ÓVÁRI KELEMEN TÓTH LŐRINCZ ORSZ. LEVÉLTÁRNOK EGYETEMI TANÁR NY. CURIAI TANÁCSELNÖK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI D£ MÁRKUS DEZSŐ KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓ BUDAPEST KIADÓ : FŐ BIZOMÁNYOS : FRANKLIN-TÁRSULAT * RÉVAI TESTVÉREK MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1900

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék