Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1872-1874. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 10. (Budapest, 1896)

M AGYA Ii TÖR VÉNYTÁR 1872-1874. ÉVI TÖRVÉNYGZIKKEK BUDAPEST FRANKLIN- TÁ R S U LAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1896

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék