Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1872-1874. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 10. (Budapest, 1896)

Соцра# ]ai-i.is Г^апотщст MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000-1895 МILLE N N J U МI Е МIЖ К КIЛI >Л S DE CSIKY KÁLMÁN MŰEGYETEMI TANÁR I)E KOLOSVÁRI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR NAGY GYULA DE ÓVÁRI KELEMEN TÓTH LŐRINCZ ORSZ. LEVÉLTÁRNOK EGYETEMI TANÁR NY. CURIAI TANÁCSELNÖK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. SZERKESZTI DE MÁRKUS DEZSŐ KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓ. BUDAPEST FRANK UN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1896

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék