Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1884-1886. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 16. (Budapest, 1897)

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1884-1886. ÉVI TÖRVE NYCZIKKEK RUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1897

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék