Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 18. kötet (154-161. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 18. (Budapest, 1899)

Fodor Ármin: A jogügyletek értelmezése a felülvizsgálati eljárásban [154., 1899]

/м. ' . '■ jß­f ' MAGYAR JOGÁSZ EGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. I 54. XVIII. KÖTET. 1. FÜZET. A JOGÜGYLETEK ÉRTELMEZÉSE A FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁSBAN. ELŐADTA A magvak jogászegylet 1897. évi október hó 15-é.n tartott TELJES-ÜLÉSÉBEN D' FODOR ÁRMIN, BUDAPEST. Franklin -társulat könyvnyomdád A. 1899. Ara 20 kr. Az ezen előadás felett folytatott vita külön füzetben jelén тер

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék