Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 31. kötet (244-249. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 31. (Budapest, 1905)

Navratil Ákos: A szövetkezetekről szóló törvénytervezet [244., 1905]

A Magyar Jogászegylet igazgató választmányának tagjai: Elnök : aleinökök: titkárok: ügyész: pénztárnok : könyvtárnok: Dr. Vavrik Béla curiai tanácselnök ; Dr. Beck Hugo curiai bíró ; Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár ; Dr. Környey Ede ügyvéd ; Dr. Fayer László egyetemi tanár; Dr. Szladits Károly kir. törvényszéki biró ; Dr. Vámbéry Ruszlem egyetemi magántanár; Dr. Illés József egyetemi magántanár; Dr. Baumgarten Nándor ügyvéd; Dr. Kenedi Géza ügyvéd ; Dr. Vámossy Károly ügyvéd; Dr. Meszlény Arthur kir. albiró. Budapesti választmányi tagok: Dr. Balogh Jenő egyetemi tanár; Dr. Barna Ignácz kir. táblai biró; Dr. Baumgarten Izidor koronaügyész- helyettes; Dr. Chorin Ferencz ügyvéd; Dr. Concha Győző egyetemi tanár; Dr. Dárday Sándor az állami számvevőszék alelnöke; Décsey Zsigmondi curiai tanácselnök; Dr. Doleschall Alfréd törvényszéki biró, egyetemi magántanár; Dr. Fodor Ármin kir. táblai biró; Dr. Friedmann Bernát ügyvéd; Dr. Gaár Vilmos törvényszéki biró; Dr. Geguss Gusztáv kir. főügyészi helyettes; Dr. Grosschmid Béni egyetemi tanár; Dr. Gruber Lajos kir. alügyész; Halmágyi Sándor nyug. kir. táblai biró ; Hammersberg Jenő nyug. koronaügyész; Dr. Heil Fausztin közigazgatási biró: Hérics-Tóth János kir. táblai tanácselnök; Hodossy Imre ügyvéd, országgyűlési képviselő: Dr. Horváth Ferencz a budapesti kir. tör­vényszék elnöke; Dr. Fdvi Illés Károly ügyvéd, nyugalm. kir. ügyész; Dr. Imling Komád kir. táblai tanácselnök ; Dr. Katona Mór egyetemi tanár; Dr. Kelemen Mór curiai biró; Dr. Kováts Gyula egyetemi tanár; Lányi Bertalan ministeri tanácsos; Dr. Lévy Béla ügyvéd ; Dr. Magyary Géza egyetemi rk. tanár; Dr. Márkus Dezső kir. táblai biró; Dr. Nagy Dezső ügyvéd : Dr. Nagy Ferencz egyetemi tanár: Nagy Ödön keresk. és váltó-törvényszéki elnök; Dr. Neumann Armin ügyvéd, egyet. rk. tanár, országgy. képviselő ; Oberschall Adolfs budapesti kir.tábla elnöke:. Dr. Pap József a budapesti ügyvédi kamara titkára, egyetemi rk. tanár; Dr. Plósz Sándor igazságügyminiszter; Dt. Polner Ödön miniszteri titkár, egyetemi magántanár: Dr. Beichard Zsigmond törvényszéki biró ; Dr. Schwarz Gusztáv egyetemi tanár; Dr. Székely Ferencz koronaügyész: Dr. Szivák Imre a budapesti ügyvédi kamara elnöke; Dr. Tárnái János curiai biró; Vargha Ferencz koronaügyész-helyettes; Dr. IVlassics Gyula egyetemi tanár; Zsitvay Leo a budapesti büntető-törvényszék elnöke. Vidéki választmányi tagok: Dr. Angyal Pál pécsi jogtanár; Dr. Fabiny Ferencz a szegedi kir. tábla elnöke; Dr. Finkey Ferencz sárospataki jogtanár; Dr. Jancsó György kolozsvári egyet, tanár; Dr. Jászi Viktor debreczeni jogtanár; Kendeffy Domokos a beszterczei törvényszék elnöke; Horváth Jenő győri kir. táblai elnök; Dr. Kolosváry Bálint kassai jogtanár; Dr. Lukács György békésmegyei főispán : Dr. Nagy Ernő kolozsvári egyet, tanár; Dr. Ny utászt János kassai ügyvéd: Dr. Rózsa Izsó a szegedi ügyvédi kamara elnöke; Dr. Révész Ernő szabadkai ügyvéd ; Dr. Stipl Károly a kecskeméti törvényszék elnöke; Dr. Várady Zsigmond nagyváradi ügyvéd. Az igazgató választmány által választott jegyzők: Dr. Kral Miklós törvényszéki aljegyző; Dr. Lengyel Aurél törvényszéki joggyakornok ; Dr. Székely Aladár törvényszéki aljegyző; Dr. Kiss Géza törvényszéki aljegyző. If ф F-ц йо ф N ж « л. 0 1-Э й ью еЗ Я с8 .-2 ж 2 3 д 1 ;§ 0 S ■м ^Ц /—s 'S S г ® Ы) . a s ^ = 1 ® 48 ф •3 а-ÍH Ф r- N •ч :3 w а ^ .Э й N к « чй л 3 ф t» a S ф .5 ч~ ф з -I II 5 ^ со ’S S2 с8 4S +2 Ф 3 со ф I N ◄

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék