Décsy Antal: Fris és legújabb előadás a Jászokról és a kürtjökről és ennek értelméről vagy is magyarázásáról (Miskolc, 1814)

FRIS ÉS LEGÚJABB A' JÁSZOKRÓL, É S KÜRTJÖKRŐLj ÉS ENNEK FRTELMÉRŐL t vagy is MAGYARÁZÁSÁRÓLi IRTA DÉCSY ANTAL TÖRVÉNYES UGYELLŐ* 1813-dik Esztendőben. MISKÓLCZONy Nyomtatódott N. Szigethy MihálynáL 1814*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék