Budai Ferenc: Magyar ország polgári históriájára való lexicon a XVI. század végéig 3. (Nagyvárad, 1805)

MAGYAR ORSZÁG polgári Históriájára való LEXICON, A’ XVL SZÁZAD VÉGÉIG, KÉSZÍTETTÉ NÉHAI TISZTELETES TUDÓS BUDAI FERENTZ úr, A’ SZOVÁTHI REF. EKKLÉ’SIA PRÉDIKÁTORA, KIADTA BUDAI É’SAIAS, A* DEBRECZENI REF. COLLEGIUMBANN HIS­TÓRIÁT, GÖRÖG NYELVET, É> DEÁK É- KESENNSZÖLLÁST TANÍTÓ PROFESSOR, III. DARAB. NAGY- VÁRADONN, MJRAMAROSS1 GOTTLIEB AJÜTALISÁL M 1) C C C V,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék